Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att förflytta dig och måste parkera nära ditt mål, kan du ha rätt til parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillstånd måste du som ansöker ha ett varaktigt funktionshinder och väsentliga svårigheter att förflytta dig själv, med eller utan hjälpmedel. Synproblem, svårigheter att bära, svårigheter att ta dig in i och ut ur fordon eller mag- och tarmproblem beviljar inte parkeringstillstånd.

Ansök om parkeringstillstånd

Du kan söka parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare. Parkeringstillståndet är personligt, vilket betyder att det bara är du som ägare till tillståndet som får lov att använda det. Du kan använda det i olika bilar.

Söker du parkeringstillstånd som passagerare ska du vara beroende av en förare och du klarar dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund medan föraren parkerar fordonet.

Gör så här

På vårdcentralerna Delfinen eller Sjöcrona samt på kommunens servicecenter kan du hämta utskrivna blanketter. Det går också bra att hämta och skriva ut blanketterna direkt härifrån. Kostnadsfri fotografering erbjuds på stationshuset efter avtalad tid med handläggare.

När blanketterna är ifyllda skickar du dem tillsammans med foto och läkarintyg till:

Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stationshuset
263 82 Höganäs.

Normal handläggningstid är 3-4 veckor.

Om du blir beviljad parkeringstillstånd hämtas det ut hos kommunens servicecenter på stadshuset. Ta med godkänd legitimation. Om någon annan ska hämta ut parkeringstillståndet måste han eller hon visa upp bådas legitimation.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: