Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om den sjukvård och tandvård som kommunen ansvarar för. Om du blir sjuk ska du i första hand ringa till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. I akuta situationer ringer du 112.

Om du bor kvar hemma och inte kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp av kommunen. Förhoppningen är att du ska ha möjlighet att kunna bo kvar hemma i din bostad så länge du själv önskar. Kommunen kan hjälpa till med friskvård och sjukvård upp till en viss nivå.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem.

Tandvård

Du som är äldre eller har ett funktionshinder kan få gratis besök av tandvårdspersonal.

Patientnämnden Skåne

Om du har synpunkter på din vård kan du ta hjälp av Patientnämnden.

Se även

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunen har ett ansvar för hemsjukvård, rehabilitering, vissa typer av hjälpmedel och i viss utsträckning tandvård. I vissa fall har kommunen också ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller för personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • vistas i dagverksamhet

I kommunens verksamheter finns sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. Läkarinsatser är det alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för.

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen