Hemsjukvård

Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar, rehabilitering i hemmet eller annan omvårdnad.

Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och för dig som har både större och mindre stort behov av omvårdnad och av medicinska insatser.

Alla åldrar och sjukdomar (akuta eller kroniska) kan förekomma. Kommunen har ansvar för sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå på äldreboende, omsorgens gruppboenden samt i hemsjukvård.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård är till för dig som på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av sjukvårdande insatser.

Du ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård för att få tillgång till sjukvården. Insatserna skall ha inletts av en frivillig individuell vårdplanering med en dokumenterad handlingsplan.

Hur får jag hemsjukvård?

Du kontaktar din distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut som bedömer ditt behov av sjukvårdande eller rehabiliterande insatser i hemmet. Vårdcentral och sjukhus kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård till distriktssköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterskan, sjukgymnasten eller arbetsterapeuten utreder och beslutar om sjukvårdande eller rehabiliterande insatser. Distriktssköterskan, sjukgymnasten eller arbetsterapeuten kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

En taxa på 600 kronor per månad tas ut för hemsjukvård. Taxan började gälla den 1 april 2021 och kommer räknas om årligen enligt konsumentprisindex. Om du vill veta mer om avgifter och kostnader inom äldreomsorgen har vi samlat all information på samma plats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen