Tandvård

Du som är äldre eller har ett funktionshinder har möjlighet att få gratis besök av tandvårdspersonal. De gör då en bedömning av din munhälsa, ger råd och informerar dig om din rätt till nödvändig tandvård.

Du kan läsa mer om tandvårdsstöd vid särskilda behov hos Region Skåne Länk till annan webbplats..

Nödvändig tandvård innebär att du ska få förebyggande tandvård och nödvändig bastandvård för att kunna tugga och äta utan större problem. I den nödvändiga tandvården ingår även tandvård som lindrar smärta och obehag i munnen.

Vem har rätt till uppsökande tandvård?

Du har rätt till uppsökande tandvård om du:

  • bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
    bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du behöver ett intyg

Du behöver ett intyg för att omfattas av förmånen med uppsökande tandvård och nödvändig tandvård. Intyget får du om du ingår i någon av de grupper som nämns ovan. Intyget utfärdas av kommunens sjuksköterskor, biståndshandläggare och LSS-handläggare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen