Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

När du som anhörig eller vän mister någon nära ställs du inför sorg och saknad, men även inför praktiska frågor som begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här hittar du mer information om vad som gäller vid dödsfall.

Viktigt att göra vid/innan dödsboanmälan

 • Stoppa omgående autogiron och andra överföringar.
 • Betala inte någon av dödsboets räkningar. Begär istället anstånd hos fordringsägarna med att betala dödsboets räkningar tills utredningen om dödsboanmälan är klar.
 • Undersök om det finns försäkringar som faller ut.
 • Informera samtliga dödsbodelägare om att det pågår en utredning om dödsboanmälan.
 • Om den avlidne var ensamstående: Säg upp hyreskontrakt, elavtal och andra avtal.
 • Anmäl ny adress för dödsboet till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bouppteckning direkt till Skatteverket

När någon avlider ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning och skicka in den till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom fyra månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans/makens tillgångar och skulder.

Du kan anlita en begravningsbyrå, ett juridiskt ombud eller annan professionell hjälp för att göra bouppteckningen. Du kan också göra bouppteckningen själv utan kostnad. Skatteverket har utförliga instruktioner om hur du går tillväga. Mer information och blankett hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ansöker dödsboet om en dödsboanmälan?

 1. Du som är dödsbodelägare eller företrädare för dödsboet kontaktar socialnämndens handläggare på telefon 042-33 78 56. Telefontid måndag till fredag 8.30-9.30. Vanligtvis bokas då ett hembesök in tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Undantag kan vara om den avlidne bott på ett äldreboende.
 2. Under hembesöket, som är en del av socialnämndens utredning av förutsättningarna för dödsboanmälan, och får du möjlighet att ställa frågor och få hjälp med din ansökan.
 3. Efter hembesöket kan du göra din ansökan om dödsboanmälan i vår e-tjänst.

Om utredningen visar att dödsboanmälan kan göras skickar handläggaren dödsboanmälan till Skatteverket för registrering. Du kan sedan beställa en kopia på dödsboanmälan hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dödsboanmälan via kommunen

Bouppteckningen kan i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan som görs via kommunen. Det gäller till exempel om de tillgångar den avlidne har lämnat efter sig inte räcker för att täcka begravningskostnader och andra kostnader relaterade till dödsfallet.

Om ansökan om dödsboanmälan ska göras bör du inte röra dödsboets ekonomiska medel innan utredningen är klar. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.

 • En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.
 • Den avlidne ska inte ha varit ägare av någon fast egendom eller tomträtt.
 • Den avlidne ska ha varit folkbokförd och bosatt i kommunen.
 • En dödsboanmälan kan inte göras om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kronor efter begravningskostnaderna, eller om värderings- eller arvsfrågorna är komplicerade.

 • När den avlidne har ägt fast egendom eller tomträtt.
 • När det gått för lång tid mellan dödsfallet och ansökan. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.
 • När dödsboets tillgångar/ lösöre har rörts eller fördelats före ansökan.
 • När det finns komplicerade värderings- eller arvsfrågor. Särkullbarn, testamente eller äktenskapsförord kan vara exempel på när en dödsboanmälan kan vara olämplig att göra.
 • När dödsbodelägarna inte är överens

Kontakta fordringsägarna och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen. Förklara att det saknas tillgångar och att en boutredning pågår.

När dödsboanmälan är klar skickar du en kopia av dödsboanmälan till fordringsägarna och yrkar att skulden ska skrivas bort.

Dödsbodelägare har inget personligt ansvar för dödsboets skulder såvida de inte tecknat borgen för skulden eller är medlåntagare.

Begravningskostnader ska i första hand täckas av dödsboets tillgångar. Om pengarna inte räcker till en enkel begravning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndet kan som mest uppgå till ett halvt basbelopp (23 800 kronor för år 2021) för begravningskostnader inklusive gravsten.

Privata försäkringar:

 • Gå igenom papper eller pärmar och leta efter försäkringsbrev.
 • Läs igenom deklarationen. Där kan man se sparande i privata pensionsförsäkringar.
 • Gå igenom bankkontoutdrag. Se om inbetalningar har gjorts till försäkringsbolag.
 • Saknas papper kan det löna sig att ringa runt till några av de största försäkringsbolagen.
 • Hade den avlidne lån? Kolla med banken eller bankerna om det finns låneskydd.

Andra försäkringar:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen