Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

När du som anhörig eller vän mister någon nära ställs du inför sorg och saknad, men även inför praktiska frågor som begravning, bouppteckning eller arvsskifte. Här hittar du mer information om vad som gäller vid dödsfall.

Efterlevandeguiden.se

På sidan Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad information från flera myndigheter. Där kan du hitta tydliga instruktioner kring vad du behöver göra när någon har gått bort.

Bouppteckning direkt till Skatteverket

När någon avlider ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning och skicka in den till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom fyra månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans/makens tillgångar och skulder.

Du kan anlita en begravningsbyrå, ett juridiskt ombud eller annan professionell hjälp för att göra bouppteckningen. Du kan också göra bouppteckningen själv utan kostnad. Skatteverket har utförliga instruktioner om hur du går tillväga. Mer information och blankett hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dödsboanmälan via kommunen

Bouppteckningen kan i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan som görs via kommunen. Det gäller till exempel om de tillgångar den avlidne har lämnat efter sig inte räcker för att täcka begravningskostnader och andra kostnader relaterade till dödsfallet. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.

 • En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.
 • Den avlidne ska inte ha varit ägare av någon fast egendom eller tomträtt.
 • Den avlidne ska ha varit folkbokförd och bosatt i kommunen.
 • En dödsboanmälan kan inte göras om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kronor efter att begravningskostnaderna och andra kostnader i samband med dödsfallet är betalda.
 • Det får inte finnas komplicerade värderings- eller arvsfrågor. Vid särkullbarn, testamente eller äktenskapsförord kan det vara olämpligt att göra en dödsboanmälan.
 • Dödsbodelägarna behöver också vara överens om att en dödsboanmälan ska göras istället för en bouppteckning.

 • Stoppa omgående autogiron och andra överföringar.
 • Betala inte någon av dödsboets räkningar. Begär istället anstånd hos fordringsägarna med att betala dödsboets räkningar tills utredningen om dödsboanmälan är klar. Begravningsfakturan ska dock betalas med de tillgångar som finns i dödsboet.
 • Undersök om det finns försäkringar som faller ut.
 • Informera samtliga dödsbodelägare om att det pågår en utredning om dödsboanmälan.

 1. Du som är dödsbodelägare eller företrädare för dödsboet kontaktar socialnämndens handläggare på telefon 042-33 71 00. Telefontid måndag till fredag 9.00-9.30. Vanligtvis bokas då ett hembesök in tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Undantag kan vara om den avlidne bott på ett äldreboende.
 2. Under hembesöket, som är en del av socialnämndens utredning av förutsättningarna för dödsboanmälan, får du möjlighet att ställa frågor och få hjälp med din ansökan.
 3. Efter hembesöket kan du göra din ansökan om dödsboanmälan i vår e-tjänst.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Begravningskostnader ska i första hand täckas av dödsboets tillgångar. Om pengarna inte räcker till en enkel begravning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndet kan som mest uppgå till ett halvt basbelopp (28 650 kronor för år 2024) för begravningskostnader inklusive gravsten.

Makar och sambor har ett ansvar att efter förmåga stå för kostnader för make/makas/sambor begravning. Likaså har föräldrar ett ansvar att efter förmåga stå för kostnader för minderårigt barns begravning.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till följande kostnader:

 • Kista med kistdekoration
 • Urna
 • En dödsannons
 • Begravningskaffe
 • Gravsten, inskription på befintlig gravsten eller namnskylt för askgravlund.
 • Begravningsbyråns kostnader

Ekonomiskt bistånd beviljas inte för exempelvis anhörigas blommor/handbuketter, längre transporter, gravvård eller minnessaker. Är du osäker på en kostnadspost är du välkommen att kontakta socialnämndens handläggare.


Privata försäkringar:

 • Gå igenom papper eller pärmar och leta efter försäkringsbrev.
 • Läs igenom deklarationen. Där kan man se sparande i privata pensionsförsäkringar.
 • Gå igenom bankkontoutdrag. Se om inbetalningar har gjorts till försäkringsbolag.
 • Saknas papper kan det löna sig att ringa runt till några av de största försäkringsbolagen.
 • Hade den avlidne lån? Kolla med banken eller bankerna om det finns låneskydd.

Andra försäkringar:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: