Ensamkommande barn

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan föräldrar ska få en god man. En god man för ett ensamkommande barn är vårdnadshavare och förmyndare för barnet. Migrationsverket och socialtjänsten har dock försörjningsansvaret för barnet och ansvar för barnets dagliga omvårdnad.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

Lagen anger att den som utses som god man är över 18 år och är en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Detta betyder bland annat att överförmyndarnämnden gör kontroller hos Kronofogdemyndigheten och i polisens belastningsregister, innan personen kan förordnas som god man.

Arbetet som god man kräver allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället, det vill säga skola, sjukvård och socialtjänst, fungerar. Dessutom krävs att man lär känna barnets behov så att man kan se till att barnet får en god livskvalitet.

Vill du bli god man för ensamkommande barn är det dessutom lämpligt att du har erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar, samt kännedom om asylprocessen och Migrationsverkets handläggningsrutiner.

Vad innebär uppdraget?

En god man för ensamkommande barn ska bland annat:

  • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
  • Besluta om boende
  • Närvara vid utredningar på Migrationsverket och socialtjänsten
  • Planera barnets utbildning, besluta i frågor om skola, ansöka om studiebidrag samt delta i utvecklingssamtal
  • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
  • Hjälpa barnet att få kontakt vid behov av tand- och sjukvård
  • Ha hand om barnets ekonomi
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: