Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Förvaltarfrihetsbevis kan krävas om du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat, eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Beviset utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. Du ansöker skriftligen till överförmyndarnämnden, gärna genom vår e-tjänst, och behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg.

Överförmyndarnämnden kontrollerar att du är folkbokförd i kommunen och skickar beviset hem till dig.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: