Konsumentrådgivning

Bli medveten om dina rättigheter som konsument vid köp och reklamation av varor och tjänster.

Rådgivning och klagomål

Det finns flera lagar som skyddar dig som konsument. De två viktigaste är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Du är en konsument när du som privatperson handlar en vara eller tjänst av en näringsidkare.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller till exempel dina rättigheter om en vara slutar fungera, vid avbeställning och leveransförseningar. Spara kvittot eftersom du har reklamationsrätt i tre år på en vara som gått sönder

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller till exempel när du anlitar en bilverkstad eller en hantverkare. Du kan klaga på tjänsten i tre år om det inte är arbete på mark, byggnader eller anläggningar på mark, i vatten eller andra fasta saker. I så fall har du 10-års reklamationsrätt

Öppet köp och bytesrätt

Öppet köp och bytesrätt är frivilligt, likaså garantier. Öppet köp innebär att du kan lämna tillbaka en oanvänd vara inom en viss tid och få pengarna tillbaka. Vid bytesrätt kan du byta till annan vara under förutsättning att du inte har använt den. Om du har en garanti ansvarar säljaren för att varan fungerar under en bestämd tid. Fråga i butiken vad som gäller!

 Allmänna Reklamationsnämnden

Om tvisten inte löser sig, kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Ta först kontakt med din konsumentrådgivare, nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Prövningen i nämnden är gratis. I de flesta fall är det en god idé att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Nämnden utformar sitt beslut som en rekommendation till näringsidkaren att vidta en åtgärd, tillexempel. betala ut ett belopp, åtgärda ett fel eller byta ut en vara.


Höganäs kommun erbjuder för närvarande inte konsumentrådgivning. Vi länkar däremot till Hallå konsument, konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden för mer information samt vägledning om dina rättigheter.

Användbara länkar:

Hallå konsument -vägledning genom Konsumentverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.et

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: