Volontärverksamhet i Höganäs

Att ta på sig ett volontärsuppdrag innebär att du genom ideella,
oavlönade insatser kompletterar kommunens ordinarie tjänster och
service eller helt enkelt bara hjälper en medmänniska. Uppdragen
utgår från människors engagemang, välvilja och lust att bidra till ett bättre samhälle.

Det kommer ständigt nya behov och nedan kan du anmäla dig till specifika uppdrag. Finns det inget uppdrag som passar just nu, kan du anmäla ett generellt intresse, så blir du uppdaterad när nya uppdrag tillkommer.

När du blir volontär genom Höganäs kommun behöver du vid flera uppdrag visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Vill du hjälpa till?

Anmäl ditt intresse i vår e-tjänst eller kontakta Höganäs servicecenter på 042-33 71 00 så hjälper vi dig.

Aktuella volontärsuppdrag att anmäla sig till

Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen driver ett samarbetsprojekt, Nyckeln till fritid, där vi träffar nyanlända familjer och introducerar dem till vilka fritidsaktivteter som finns i Höganäs. Kommunens personal följer till en början med ut på aktivteterna, som hålls av föreningslivet, men på sikt finns önskemål från familjerna att ha hjälp av en volontärer för att följa med barnen till olika fritidsaktiviteter för att de ska känna sig trygga och förhoppningsvis vilja fortsätta själva senare.

Tider och platser varierar men det rör sig i första hand om eftermiddagar.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Uppdraget innebär att du som volontär deltar på bibliotekets språkcafé på torsdagar 14.30-15.30 på Höganäs bibliotek dit deltagarna kommer för att få möjlighet att träna på att prata svenska. Språkcaféet riktar sig till vuxna personer som inte har svenska som modersmål och deltagarnas språkliga nivå kan variera mellan nybörjare och mer avancerad. Det kan vara bra att dela in deltagarna i mindre grupper så att alla deltagare får möjlighet att prata och därför är det viktigt att vi har volontärer, som vill hjälpa till. Språkcaféet är ingen skola som bedriver språkundervisning, utan ett informellt sätt att öva på att kommunicera på svenska över en kopp kaffe eller te. Deltagarna brukar uppskatta att få prata om vardagliga, praktiska och aktuella ämnen med svensktalande personer och volontärerna uttrycker ofta uppskattning över att få träffa människor från olika delar av världen, vilket är givande, intressant och lärorikt.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Vill du vara med och skapa trygghet bland ungdomar i Höganäs. Då kan du bli nattvandrare. Många ungdomar som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna i sin närhet. Det behövs fler vuxna som kan lyssna, trösta eller bara finnas till hands där det händer eller helst innan det händer. Det är här du som lugn och trygg vuxen är så viktig. När du nattvandrar gör du skillnad i ditt område!

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Flera skolor i Höganäs söker vuxna som kan fika, spela spel och vara ute på rast med våra underbara elever. Många barn är i behov av utökad vuxenkontakt, någon som finns där och lyssnar.

Även stöd i klassrummet finns det behov av.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Vill du vara med våra omsorgstagare på våra LSS-boenden? Gå promenader, spela spel, läsa och umgås i största allmänhet eller följa med på bio, matcher och andra evenemang. Inget vårdarbete är aktuellt.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Ekgatans serviceboende hade önskat en arabisktalande volontär som kan ta promenader eller ta en pratstund med omsorgstagare som talar arabiska. Sena eftermiddagar finns det mest behov.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Ekgatans serviceboende önskar volontärer som tycker om att baka och/eller spela bingo med våra omsorgstagare

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Vikhaga söker yogainstruktör eller en person som har liknande erfarenhet inom yoga och brinner för det. Personen ska också gärna vara delaktig i det sociala vid mötet med de boende.

Vi söker en person som brinner för yoga som kan utforma "sittande yoga". Detta eftersom våra boende inom äldreomsorgen har svårt för att sätta sig ner på golvet. Vi vill gärna att ca 6-8 personer ska delta i aktiviteten.

Vikhaga söker även volontärer som är intresserade av att vara samtalsvän till de som bor här.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Vill du träffa en senior?

Vill du vara sällskap på en promenad, fika tillsammans, vara en samtalsvän, följa med till en träffpunkt eller annan aktivitet?

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Vill du dela med dig av din digitala kunskap till en senior?

Lära ut till en senior hur hittar information på internet, köper biljetter eller beställer hem mat med mera.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Resetränare med buss.

Resa tillsammans med någon som är ovan att resa med buss samt lära ut hur man köper biljett i reseappen.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

 

Nyhamnsgården önskar volontärer för att ge guldkant till våra omsorgstagare. Det kan innebära promenader, högläsning, kafferep eller liknande sociala uppdrag.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.


Som värd på Mötesplats Snäckan är uppdraget att möta och umgås med besökare till mötesplatsen. Samtala, ibland ge visst stöd i aktivitet, t ex visa hur man kan göra, minneshjälp.

Mötesplats Snäckan är en öppen mötesplats som vänder sig till ungdomar och vuxna som har en fysisk, intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som autism och som vill träffa andra i liknande situation.

Besökare kan vara med på olika aktiviteter som att spela sällskapsspel, titta på film eller måla och skapa. Eller bara komma och ta en fika och umgås. Ibland åker vi iväg till andra platser på utflykt eller för att pröva olika aktiviteter.

Plats: Brorsbacke, Storgatan 35B, entréplan.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten ovan.

Individ- och familjeomsorgen i är i behov av en volontär, gärna kvinna, som kan fungera som barnvakt till de barn vars mammor kommer delta i grupp för kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Vi önskar en person som kan ta hand om barnen under tiden gruppen träffas, i en lokal nära där gruppen kommer vara.

För detta uppdrag krävs utdrag från polisens belastningsregister.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig gör du det via e-tjänsten.

Engagemanget i Höganäs är stort, men våra frivilligorganisationer behöver fler engagerade kollegor och volontärer.

Kontakta gärna dessa:

Brottsofferjouren i Helsingborg Länk till annan webbplats. - jobbar med medmänskligt stöd till brottsoffer i bland annat Höganäs

Lions Club Höganäs Länk till annan webbplats. - behöver hjälp att bemanna loppisverksamheten.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

Röda korset Länk till annan webbplats.

Höganäs Församling Länk till annan webbplats.

Loppan Höganäs Länk till annan webbplats.  - behöver hjälp med insamling, försäljning och hjälpsändningarna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen