Tillgänglighet

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Läs mer om hur kommunen arbetar och hur du som fastighetsägare, företag, förening eller annan organisation kan verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Människor är olika med olika behov och förutsättningar. Samhället består av en mångfald av människor. Vårt mål är att alla efter sin förmåga och sina förutsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället. Ett Höganäs för alla.

Tillgänglig fritid och utemiljö

Vi arbetar för att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud, oavsett funktionsförmåga. I Höganäs finns en fantastisk natur att upptäcka och fina sportanläggningar.

Hinder i tillgängligheten

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten? Målet är att allmänna platser ska vara tillgängliga. Om det finns hinder för tillgängligheten och det är enkelt att ta bort ska de åtgärdas.

Så här arbetar Höganäs kommun med tillgänglighet

I Höganäs arbetar vi för att kommunen ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Här kan du läsa mer om det vårt tillgänglighetsarbete.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: