Tillgänglighet

Människor är olika med olika behov och förutsättningar. Samhället består av en mångfald av människor.

Vårt mål är att alla efter sin förmåga och sina förutsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället. Ett Höganäs för alla.

Foto av tillgänglig vandringsled längs kusten. En orange liten skylt med en person i rullstol och texten SL5 syns i förgrunden.

Fritid och utemiljö

Information om fritidsaktiviteter, friluftsliv, badplatser och annat

Läs mer
Foto i av en konferenslokal och människor som deltar i ett möte. I förgrunden syns en bärbar dator och en microfon.

Samråd

Tillsammans förbättrar vi tillgängligheten i hela samhället.

Läs mer

Tillgänglighetsarbete

Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet i Höganäs kommun

Tillgänglighetsguiden

Se alla tillgänglighetsanpassade platser i Höganäs kommun

Tillgänglighetssamordnare

Behöver du som har en funktionsnedsättning hjälp att lösa ett problem? Eller söker du som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig råd kring hur du kan tillgänglighetsanpassa? Du kan vända dig till kommunens tillgänglighetssamordnare Anna Pihlqvist.

Läs mer om

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen