Företag och arbete

I Höganäs arbetar vi för att ha bra företag och arbeten. Vi vill att fler företag ska komma till Höganäs så att kommunen kan bli större. Här finns information till dig som vill starta företag. Här finns också information om ledig mark och lokaler, om vilka du kan prata med och mycket mer. Du får också information om arbeten i Höganäs och om tillstånd.

Arbetsplatser i Höganäs

Det finns nästan 7 000 arbetsplatser i Höganäs.
En tredjedel av arbetsplatserna är kommunens
eller regionens arbetsplatser.
Resten är arbetsplatser på företag.

Vi har många företag i kommunen
och företagen blir fler hela tiden.
Det startar ungefär ett par hundra nya företag varje år
i Höganäs kommun.

Kvinnor äger ett av tre företag
och det är flest i hela Skåne.
Vi har 700 företag små företag
som bara en person äger och sköter.
Här kan du läsa om tillstånd
och om hur du startar ett företag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: