Kommun och ledning

Alliansen bestämmer i kommunen och har 25 platser av 41 platser i kommunfullmäktige.

Kommun och ledning

Vi vill förklara hur kommunen arbetar och bestämmer
så att du förstår
och kan vara med och bestämma.
Ring eller skriv och fråga
om du vill veta något.

Under Kommun och politik
kan du läsa om vilka personer
som bestämmer i kommunen.
Du kan läsa brev, protokoll
och andra viktiga papper.
Du kan läsa om
hur du kan tala om vad du tycker.

Kommunen har ansvar för
en stor del av den service som finns,
bland annat förskola, skola, socialtjänst
och äldreomsorg.
En del av den servicen måste kommunen ha
säger lagen.
Annan service väljer våra politiker
att kommunen ska ha.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: