Omsorg och hjälp

Vi i Höganäs kommun vill att barn och ungdomar ska vara trygga i vår kommun. Äldre personer får vård och service i kommunen så att de kan trivas med livet. Människor med funktionsnedsättning eller problem får stöd, så att de kan klara sig själva så mycket som möjligt.

Höganäs kommun vill inte att människor ska vara arbetslösa. Vi vill inte att människor är utanför samhället. Vi ger människor stöd i deras ekonomi om de behöver det. Vi ger också information till konsumenter så att de får veta vad de har rätt till.

Vi har olika behov i livet

Alla människor lever olika liv
och har olika behov i livet.
En bra omsorg från kommunen
ger människor trygghet.

Ibland händer det
att en människa behöver hjälp, råd eller stöd.
Kommunen ska se till
att alla får den hjälp
och det stöd de behöver.
Kommunen ska ge stöd till barn,
vuxna, familjer, äldre
och personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa om kommunens råd,
stöd och hjälp, om äldreomsorg
och stöd till personer med funktionsnedsättning
och deras familjer.

Det finns information om stöd
som du kan få med din ekonomi,
med familjen, missbruk och våld.
Du kan läsa om vigsel, adoption,
dödsfall och begravning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: