Bostad med särskild service eller anpassad bostad

Om du har funktionsnedsättning och behöver mycket vård och hjälp kan du ha rätt till en bostad med särskild service. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning bor oftast i familjehem när de inte bor hos sina föräldrar.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för personer
som behöver mycket stöd och service
med personal både dag och natt.
En gruppbostad har flera lägenheter
och det finns ett rum där alla kan vara.

Servicebostad

En servicebostad är till för personer
som inte behöver så mycket stöd.
Flera lägenheter ligger nära varandra
och det finns service och personal
som man kan gå till.

Annan särskild anpassad bostad

Särskilt anpassade bostäder för vuxna
är ombyggda för personer som har svårt att gå
eller ta sig fram.
I de bostäderna finns ingen personal som ger hjälp.
Istället kan en personlig assistent,
ledsagare eller personal från hemtjänst ge stöd.

Bostad med särskild service
för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar
kan bo i familjehem.
Behöver barnet mycket vård och stöd
både dag och natt
kan barnet bo i en bostad med särskild service för unga.

Ansökan

Du ansöker om särskilt boende
hos LSS-handläggare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: