Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp hemma, hjälp med en bostad och något att göra på dagarna. De kan få korttidsvistelse och bo i en annan familj eller på korttidshem. De kan få personlig assistent och ledsagare.

Två lagar bestämmer om stöd.
De är socialtjänstlagen, SoL
och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS.

Du söker om stöd från LSS
hos kommunens LSS-handläggare.
Du kan hämta en blankett
i stadshusets reception
eller ladda ner här på webbplatsen.

Du skickar din ansökan till LSS-handläggaren,
som undersöker och bestämmer
om vilket stöd du kan få.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: