LSS, lagen om stöd och service

LSS är lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Dessa personer har rätt till stöd enligt LSS:

1. Personer med utvecklingsstörning
och personer med autism.

2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada
efter en olycka eller en sjukdom.

3. Personer som har andra stora funktionsnedsättningar,
och som behöver mycket stöd
för att leva ett bra liv.
Personerna ska inte ha fått funktionsnedsättningen
för att de är äldre.

De här stöden kan du söka:

1. Råd och stöd av kurator, sjukgymnast, logoped
eller andra experter.
Du söker hos habiliteringsenheten i Region Skåne.

2. Personlig assistent hjälper dig
som har stora funktionsnedsättningar
och som behöver mycket hjälp för att kunna klara.

3. Ledsagarservice
En ledsagare hjälper dig
att besöka vänner och göra något på fritiden.

4. Kontaktperson
Kontaktpersonen ska vara som en vän,
och hjälpa dig att komma ut och träffa andra
så att du inte känner dig ensam.

5. Avlösarservice i hemmet
Avlösare är en person som kommer hem
och hjälper till så att familjen kan gå hemifrån
och göra sådant de inte kan göra annars.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidsvistelse kan vara i ett korttidshem,
i en familj eller på ett läger.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Ungdomar över 12 år kan vara någonstans
före och efter skolan och under loven.

8. Familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdom
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
kan bo i en annan familj
eller i en bostad med särskild service.

9. Bostad med särskild service för vuxna
eller anpassad bostad
Bostäder med särskild service har personal.
Särskilt anpassade bostäder för vuxna
är ombyggda så att de passar en person med funktionsnedsättning.
Det finns ingen personal som ger hjälp.

10. Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är till för den som är vuxen
och som har en utvecklingsstörning,
autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder.
och som inte har arbete eller utbildar sig.

LSS-enheten i Höganäs kommun

LSS-enheten har ansvar för LSS-stöd.
LSS-handläggaren undersöker om du har rätt till LSS-stöd,
vad du behöver
och vad du redan har för stöd.
Stöden är gratis.

Ansökan

Du söker om stöd enligt LSS
hos kommunens LSS-handläggare.
Du kan hämta en blankett i stadshusets reception
eller ansöka i vår e-tjänst.
Du skickar din ansökan till LSS-handläggaren,
som undersöker och bestämmer
om vilket stöd du ska få.

Individuell plan

Du som har rätt till stöd enligt LSS
har rätt att be om en individuell plan.
I den individuella planen
ska det stå vilket stöd du får
och vem som ger stöden.
Prata med en LSS-handläggare
som hjälper dig att göra en individuell plan.

Genomförandeplan

När du har fått ja till ett stöd
skriver personal och enhetschef en genomförandeplan
tillsammans med dig.
I genomförandeplanen ska det stå
hur du vill leva i framtiden
och vad du behöver nu.
Det ska stå när du ska få stöd,
hur du ska få stöd och vem som ska ge dig stöd.
Det ska stå när ni ska kontrollera
att alla följer genomförandeplanen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: