Avlösarservice i hemmet

En avlösare är en person som kommer hem och hjälper till så att de som vårdar någon i familjen ska kunna göra sådant som de annars inte kan göra.

Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
behöver ofta hjälp för att kunna vila
eller göra sådant som barnet inte kan vara med på.
Föräldrarna ska också kunna få tid
att vara med syskonen
till barnet med funktionsnedsättning.
De kan få avlösarservice på bestämda tider
eller någon gång då och då.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: