Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en rättighet som du får från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Daglig verksamhet är till för dig som är vuxen och som har utvecklingsstörning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

På daglig verksamhet ska du kunna göra något som du klarar av och som du är intresserad av. Det kan vara musik, att vara tillsammans med andra eller arbete i en grupp eller på ett företag.

Ansökan

Du ansöker om daglig verksamhet hos LSS-handläggare i kommunen.

Här finns daglig verksamhet i Höganäs:

Affären
Storgatan 59
Telefon 042-33 73 35
Öppet: måndag–fredag klockan 10:00–17:00

Berthas Kiosk
(öppet 24 maj–29 augusti)
Lerbergsvägen 111
Telefon 0722-54 04 03

Bruksgatan 38
Telefon 042-33 75 16

Fiket
Verkstadsgatan 13
Telefon 0734-35 74 59

Smältaregatan 7
Röd grupp
Telefon 042-33 78 36

Gul grupp
Telefon 042-33 71 57

Musik och rytmik
Telefon 073-435 70 33

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: