Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva vara någonstans före och efter skolan och under loven.

Då kan deras föräldrar arbeta.
Ungdomarna får göra något som de vill göra.

Korttidstillsyn

Snäckan, Stinsens trädgårdsgata 19 i Höganäs
Ring kommunens servicecenter på 042-33 71 00 för att bli kopplad till Snäckan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: