Korttidsvistelse utanför hemmet

Du kan få vara med om något nytt när du bor i ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger.

Dina föräldrar eller släktingar
kan göra sådant de annars inte kan göra.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: