Personlig assistans

Om du är under 66 år kan du söka om en personlig assistent när du behöver hjälp med att klä av dig och på dig, hjälp med att duscha och tvätta dig, hjälp för att kunna äta, och att kunna prata med andra. Du kan också behöva hjälp i hushållet eller stöd när du ska göra något.

En personlig assistent ska göra
att du kan leva ett eget liv,
som du bestämmer själv över.

Alla människor behöver olika stöd
och du bestämmer själv
hur assistenten ska hjälpa dig.

Ansökan

Du söker om assistent hos LSS-handläggaren
om du behöver assistent mindre än 20 timmar i veckan.
Om du behöver assistent mer än 20 timmar i veckan
söker du hos Försäkringskassan.

Du får behålla personlig assistent efter att du fyllt 65 år
om du har haft personlig assistent innan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: