Plan för delaktighet och tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning ska ha det bra i Höganäs kommun. Kommunen vill att personer med funktionsnedsättning ska ha det bra.
Därför har vi som jobbar på kommunen tagit fram en plan
som beskriver sju mål för hur vi ska arbeta för att det ska bli så.

Den här texten sammanfattar vad målen betyder
för den som har en funktionsnedsättning
och berättar hur vi vill att det ska vara i Höganäs kommun.

Lagen säger att ingen ska bli diskriminerad

I Sverige finns en lag som säger att ingen ska bli diskriminerad
på grund av en funktionsnedsättning.
Det betyder att den som har en funktionsnedsättning
inte ska bli behandlad sämre än någon annan.
En chef får till exempel inte diskriminera någon anställd
och skolan får inte diskriminera någon elev.

Vad vill kommunen?

Alla som bor i Höganäs kommun ska ha det bra
och vi på kommunen ska arbeta för att

  • alla ska få ta del av samhället
  • alla ska kunna förstå vad kommunen säger och skriver
  • alla ska kunna vara aktiva och ta sig fram
  • alla ska få hjälp med att klara sig själv.

När vi på kommunen tar olika beslut ska vi alltid tänka på
hur det påverkar personer med funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om vad kommunen vill
och hur vi ska arbeta för att det ska bli så
i länk till dokumentet/den fördjupande sidan.

Kontakta kommunen om du har frågor

Kontakta Anna Pihlqvist om du har frågor om planen
och hur vi på kommunen arbetar
för att personer med funktionsnedsättning ska må bra.

Du kan ringa kommunen på telefonnummer 042-33 71 00.
Du kan också skicka e-post till kommunen.

Vad betyder funktionsnedsättning och funktionshinder?

Funktionsnedsättning är en nedsättning
av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.
En funktionsnedsättning kan man få när man föds
eller om man blir sjuk eller får en skada.

Funktionshinder är när saker i omgivningen hindrar en person på olika sätt.
En funktionsnedsättning blir alltså bara ett funktionshinder
när det finns hinder i omgivningen.

En person som sitter i rullstol blir till exempel mindre funktionshindrad
om det finns en hiss i huset där hon eller han bor
och en person som har en synskada blir mindre funktionshindrad
om det finns ledstänger och markerade trappsteg.

En person som har svårt att ta till sig information
kan också bli mindre funktionshindrad
om kommunen anpassar informationen
så att personen lättare kan förstå.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: