Trafik och vägar

Våra vägar ska vara säkra att köra på och lätta att ta sig fram på. Det ska finnas vägar där människor behöver dem. Gångvägar och cykelvägar ska ha ljus och vara trygga. Det ska vara trevligt på våra torg och i våra parker. Du kan prova på att åka, cykla eller promenera i vår vackra Kullabygd.

Trafik och vägar

Kommunen har ansvar för vägarna
och trafiken i orterna i Höganäs kommun.
Här kan du läsa om gator, vägar,
parkering, bussar och tåg.
Du får veta när kommunen städar gator
och trottoarer
och när plogbilen kommer.

Du kan läsa om trafikregler,
tillstånd att parkera för personer med rörelsehinder
och vad du ska göra
när det är dags att städa eller ploga vägarna.
Du kan hitta blanketter om du vill anmäla fel
och för att söka tillstånd till torghandel.

Du kan läsa om när kommunen ska bygga
eller bygga om gator, gångvägar och cykelvägar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: