Utbildning, förskola och skola

Höganäs kommun tänker extra mycket på barn och ungdomar. Vi har många olika förskolor och skolor, som kommunen eller företag har ansvar för. Kommunen är uppdelad flera enheter med förskolor, grundskolor och Kullagymnasiet, där det finns många program att välja bland.

Höganäs kommun tänker extra mycket på barn och ungdomar. Vi har många olika förskolor och skolor, som kommunen eller företag har ansvar för. Kommunen är uppdelad i flera enheter med förskolor, grundskolor och Kullagymnasiet, där det finns många program att välja bland.

Om förskola och skola

Elever i Höganäs kommun har bättre kunskaper
än vad elever har i resten av Sverige.
Eleverna i Höganäs använder ofta datorer i skolan.

Det finns flera enheter med förskola, grundskola
och omsorg för skolbarn.

På Nyhamnsenheten finns extra stöd
för barn som behöver hjälp med sitt språk.
Vår anpassade grundskola heter Nymbergsskolan.
Vi har en resursskola för barn som behöver särskilt stöd
som heter Pålstorpsskolan.

Vi har en Kulturskola,
som heter Eric Ruuth Kulturhus
där det finns mycket att göra
för barn och ungdomar.

Kullagymnasiet är kommunens gymnasieskola
och arbetar särskilt med andra länder.
Kunskapsforum har ansvar för
all utbildning för vuxna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: