Samråd

Höganäs kommun samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom kommunens funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet.

På råden diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Foto av en ordförandeklubba

Funktionshinderråd

I funktionshinderrådet (KFR) träffas funktionshinderföreningar och kommunen för samråd.

Läs mer
Foto av en tjej som skriker i en megafon.

KFR Ung

KFR Ung - för dig som är ungdom eller ung vuxen upp till 30 år.

Läs mer

Samverkan

Har din förening, organisation eller företag idéer för att utveckla tillgängligheten?

Läs mer

KFR

Vill du vara med och starta upp vårt ny råd för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning?

I funktionshinderrådet vill vi få med representanter för invånare med olika former av funktionsnedsättningar. Tillsammans med tillgänglighetssamordnaren och inbjudna representanter från kommunen pratar vi om olika frågor som är aktuella kring tillgänglighet och delaktighet.

Rådet är för ungdomar och unga vuxna. Du behöver inte vara med i en funktionshinderförening för att vara med.

Är du intresserad eller vill vet mer? Kontakta tillgänglighetssamordnare Anna Pihlqvist via e-post eller ring 042-33 78 40.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: