Samråd

Höganäs kommun samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom kommunens funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet.

På råden diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Funktionshinderråd

I funktionshinderrådet (KFR) träffas funktionshinderföreningar och kommunen för samråd.

Läs mer
På bilden syns flera personer på två skärmar i ett digitalt möte. I förgrunden en kaffekopp. 

Dialogmöten

Höganäs kommun bjuder in till dialog kring tillgänglighet och delaktighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi vill särskilt engagera de föreningar och grupper som vi idag saknar kontakt med och detta kommer fungera som ett komplement till befintliga möten med kommunala funktionshinderrådet. Syftet är att tillsammans skapa ett inspirerande och nytänkande forum för dialog med föreningar och invånare i kommunen.

Sammankallande: Johan Ingvarson, ordförande kommunala funktionshinderrådet
Sekreterare: Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare

Läs mer

Inflytandecafé

Inflytandecaféet är ett forum där du praktiskt kan tycka till om samhället genom dialog och olika workshops tillsammans med politiker, beslutsfattare och andra. Inflytandecaféerna vänder sig särskilt till ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva nedsättningar. Vi välkomnar också politiker, beslutsfattare och chefer inom kommunen att delta i inflytandecaféet och lyfter gärna olika teman och aktuella frågor på träffarna.

Läs mer
flera människors händer på varandra i närbild

Samverkan

Har din förening, organisation eller företag idéer för att utveckla tillgängligheten?

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: