Funktionshinderråd - Ung

Vill du vara med och starta upp vårt nya råd för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning?

I funktionshinderrådet vill vi få med representanter för invånare med olika former av funktionsnedsättningar. Tillsammans med tillgänglighetssamordnaren och inbjudna representanter från kommunen pratar vi om olika frågor som är aktuella kring tillgänglighet och delaktighet.

Rådet är för ungdomar och unga vuxna. Du behöver inte vara med i en funktionshinderförening för att vara med.

Är du intresserad eller vill vet mer? Kontakta tillgänglighetssamordnare Anna Pihlqvist via e-post eller ring 042-33 78 40.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen