Tillgänglighetsarbete

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. I Höganäs arbetar vi för att kommunen ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Läs mer om hur kommunen arbetar och hur du som fastighetsägare, företag, förening eller annan organisation kan verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen