Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Tillgänglighetsarbete

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. I Höganäs arbetar vi för att kommunen ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Läs mer om hur kommunen arbetar och hur du som fastighetsägare, företag, förening eller annan organisation kan verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: