Universell utformning

Universell utformning innebär att samhället skapas med medvetenhet om att människor har väldigt olika behov, förmågor och förutsättningar. Samhället ska kunna användas av alla.

Genom att arbeta med universell utformning minskar riskerna att skapa nya brister i tillgängligheten. I takt med att vi identifierar och tar bort brister i samhället, kommer behovet av individuella stöd delvis att minska.

Filmer om universell utformning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram två filmer som övergripande beskriver universell utformning:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen