Tillgänglighetsguiden

Tillgänglighetsguiden har tagits fram för att öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och för att främja målgruppens rättigheter och lika värde.

Guiden ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att planera sitt besök i publika lokaler utan överraskande hinder. Guiden visar information om tillgänglighet till exempelvis butiker, caféer, skolor, vårdcentraler, Höganäs Stadshus, och andra lokaler som allmänheten har tillträde till.

Tillgänglighetsguiden

Klicka här för att se alla tillgänglighetsanpassade platser i Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: