Våld i nära relation

Att begå en våldshandling mot sin partner eller sina barn är en brottslig handling och en kränkning av både integritet och mänskliga rättigheter. Du som lever i våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck har rätt till hjälp och stöd.

Du som är över 20 år kan alltid kontakta oss på vuxenenheten, 042-33 77 43, om du ser varningssignaler, upplever någon form av våld, hot eller kränkning eller känner dig utsatt. Det går även bra att mejla oss på vuxenenheten@hoganas.se.

Du kan också kontakta oss om du själv utsätter någon annan för våld, eller är orolig för någon i din närhet. Det går även att lämna en orosanmälan i vår e-tjänst. Då tar vi snarast kontakt med den du är orolig för.

Befinner du dig i en akutsituation?

Om du upplever en situation som akut ska du ringa 112. Du kan även kontakta polisen på 114 14 och berätta om det du upplever eller är orolig för. I det fall nödsituationer uppstår på kvällar och helger kan du ringa polisen som sedan kontaktar socialjouren.

För dig som är eller har varit utsatt

Du är inte ensam. Att få berätta om dina problem för någon kan vara till hjälp för att se annorlunda på din tillvaro.

Har du svårt att hantera din ilska?

Det finns hjälp att få för att du ska kunna bryta ditt beteende.

Är du orolig för någon i din närhet?

Om du tror att någon i din närhet utsätts för våld i nära relation kan du få stöd av kommunen.

Se även

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen