Våld i nära relation

Att begå en våldshandling mot sin partner eller sina barn är en brottslig handling och en kränkning av både integritet och mänskliga rättigheter. Du som lever i våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck har rätt till hjälp och stöd.

Du som är över 20 år kan alltid kontakta oss på vuxenenheten, 042-33 77 43, om du ser varningssignaler, upplever någon form av våld, hot eller kränkning eller känner dig utsatt.

Du kan också kontakta oss om du själv utsätter någon annan för våld, eller är orolig för någon i din närhet. Det går även att lämna en orosanmälan i vår e-tjänst. Då tar vi snarast kontakt med den du är orolig för.

Du kan även ansöka om stöd och behandling om du är utsatt eller utsätter någon annan för våld i nära relation hos vuxenenheten via vår e-tjänst.

För dig som är eller har varit utsatt

Det är inte ovanligt att känna sig väldigt ensam när man lever med våld i nära relation, men du är inte ensam. Vi vet att det kan vara svårt att berätta om sin situation, att det finns rädslor för hur framtiden blir och att känslan av skuld och skam är tung. Men att få berätta om dina problem för någon kan vara till hjälp för att se annorlunda på din tillvaro.

Är du orolig för någon i din närhet?

Som nära vän, förälder, syskon eller anhörig på annat sätt kan det vara svårt och kännas jobbigt att veta att någon man bryr sig om blir utsatt för våld i nära relation. Likaså kan det vara tufft att stå vid sidan om och veta eller oroa sig för att någon anhörig använder våld i en nära relation. Du kan få stöd av kommunen.

Har du svårt att hantera din ilska?

Att vara den som utsätter andra för våld i en nära relation kan innebära en känsla av skuld och skam för den som söker hjälp. Hos vuxenenheten kan du få hjälp med att förstå och förändra ditt våldsamma beteende.

Chatta med oss

Du som behöver råd och stöd eller har frågor kring missbruk, våld i nära relation och psykisk ohälsa kan chatta anonymt med oss.

Klicka här för för att få mer information om chatten. Öppnas i nytt fönster.

Befinner du dig i en akutsituation?

Om du upplever en situation som akut ska du ringa 112. Du kan även kontakta polisen på 114 14 och berätta om det du upplever eller är orolig för. I det fall nödsituationer uppstår på kvällar och helger kan du ringa polisen som sedan kontaktar socialjouren.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: