Har du svårt att hantera din ilska?

Att vara den som utsätter andra för våld i en nära relation kan innebära en känsla av skuld och skam för den som söker hjälp. Hos vuxenenheten kan du få hjälp med att förstå och förändra ditt våldsamma beteende.

Vi på Vuxenenheten anser att alla människor bör bemötas med respekt och förståelse oavsett vad som föranleder kontakten. Till oss kan du som är över 20 år vända dig för att få hjälp och stöd. Vi har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Vi arbetar utifrån behandlingsmodellen Samtal om våld och erbjuder:

  • Rådgivning
  • Stödsamtal som är individuellt anpassat efter just dina behov

Kontakta oss

Vuxenenheten - 042-33 77 43

Om du lämnar ett meddelande innan klockan 14.30 på vardagar blir du uppringd samma dag. Du kan också mejla oss på vuxenenheten@hoganas.se.

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Välj att sluta - 020-55 56 66

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar. Samtalet är gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: