Hedersrelaterat våld och förtryck

Du som lever med hedersproblematik eller utsätts för våld och förtryck i hederns namn och är över 20 år kan vända dig till vuxenenheten. Ring eller mejla oss för att få råd och stöd.

Detta våld påminner om våld i nära relation, då det kan utövas på flera sätt, bland annat psykiskt, socialt och fysiskt med mera. Ofta är våldet kollektivt sanktionerat och flera inom ens familj och släkt kan vara delaktiga. Här kan du få mer info om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi på vuxenenheten anser att alla människor bör bemötas med respekt och förståelse oavsett vad som föranleder kontakten. Vi har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Kontakta vuxenenheten

042-33 77 43

Om du lämnar ett meddelande innan klockan 14.30 på vardagar blir du uppringd samma dag. Du kan också mejla oss på vuxenenheten@hoganas.se.

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: