Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Tornlyckan - Höganäs nya stadsdel

Vår nya stadsdel Tornlyckan växer nu (och under flera år framöver) fram i sydöstra delen av Höganäs. Området har många kvaliteter; nära till havet, koppling till Höganäs äldre delar i norr, aktivitetsstråket i söder och höga naturvärden i nordöst. Detta i kombination med kort avstånd till skola, butik och Höganäs Sportcenter gör det möjligt att skapa en modern boplats utöver det vanliga.

De fina naturvärdena i kombination med kort avstånd till skola, butik och Höganäs Sportcenter gör det möjligt att skapa en modern boplats utöver det vanliga.

VR-tur

Tips!

Om du öppnar sidan i din mobiltelefon kan du se området i VR. Det du behöver är ett par VR-glasögon för mobil. Sen är det är bara att växla i roundme-menyn till VR-mode.

950 nya bostäder

Inom området planeras det för bostäder, service, verksamheter, skola, förskola och park. Sammantaget kommer den nya stadsdelen komma att innehålla cirka 950 bostäder. Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet. Bebyggelsen i kvarteren kommer att vara blandad med varierad täthet och skiftande höjder i motsvarande 2 till 8 våningar.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: