Edlevo

Höganäs kommun använder sig av skolsystemet Edlevo för att kommunicera till elever och vårdnadshavare. Här kan du också komma åt frånvaroanmälan, information, meddelande, skolschema, barnschema, lovplanering och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Edlevo eller i Edlevo webbversionen.

För att komma åt ditt barns elevdokumentation behöver du använda dig av e-tjänsten Elevdokumentation - Grundskola och gymnasium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar.

Kända problem

Barn som är placerade på skola i annan kommun syns i Edlevo för vårdnadshavare
Detta är inget som går att justera för stunden.

Notiser/aviseringar i Edlevo app
Vissa upplever att notiser inte fungerar alls eller bara delvis.

Användaren måste själv ta reda på hur ens telefon ska ställas in för att få notiser. Här finns det en mängd information och filmer att hitta på nätet. Ibland kan inställningarna för notiser behöva kontrolleras t.ex. efter en uppdatering av telefonens operativsystem (ex. iOS uppdatering).

Har man svårt att få det att fungera så kan det vara värt att prova ominstallera appen.

Följande tjänster levererar för närvarande notiser till Edlevo app:
- Meddelanden
- Information
- Frånvaro

Vid systemunderhåll kommer inga notiser, men det visas information om detta och hur länge det kommer att pågå, när användaren loggar in i appen.


Förtydligande gällande central information
Tyvärr går det inte att begränsa mottagarna av de centrala utskicken, likadant för de utskick som görs av skoladministratörer och rektorer. Detta kan till exempel vara information rörande enbart specifik förskola,fritidshem eller till specifika stadier inom grundskolan.

Detta för med sig frustation för många föräldrar då det kommer information som inte rör de egna barnen och även medföljande pushnotiser. Tyvärr går det inte i nuläget att göra något åt detta, men vi hoppas på förbättring. Det vi försöker göra är att i rubrikerna skriva tydligt vilken del av verksamheten som informationen gäller.

Information som går ut från specifika avdelningar på förskolan, fritidshem eller speciella klasser på skolan kommer dock enbart till berörda vårdnadshavare.

Mer information om tjänsterna från Edlevo

Edlevo app & webbversion

Har finns information om appen, webbversionen och vilka tjänster som ingår

Övriga tjänster från Edlevo

Elevdokumentation, inkomständring, m.m.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: