Edlevo (före detta Tieto)

Höganäs kommun använder sig av skolsystemet Edlevo för att kommunicera till elever och vårdnadshavare. Här kan du också komma åt frånvaroanmälan, information, meddelande, skolschema, barnschema, lovplanering och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Edlevo eller webbversionen. Länk till annan webbplats.

(Edlevo heter systemet sedan december 2021. Det hette tidigare Tieto.)

Aktuella driftstörningar

Problem med åtkomst till elevdokumentationen. Felsökning och rättning pågår hos leverantören.

Senast uppdaterad: 2022-08-12

Kända problem

Barn som är placerade på skola i annan kommun syns i Edlevo app för vårdnadshavare. Detta är inget som går att justera för stunden.


Mer information om tjänsterna från Edlevo

Edlevo appen

Har finns information om appen och vilka tjänster som ingår

Edlevo – webbversion

Här finns information om webbversionen av Tieto appen

Övriga tjänster från Edlevo

Elevdokumentation, inkomständring, m.m.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen