Elevhälsa

Höganäs kommuns kommunala skolor har ett omfattande elevhälsoarbete som stöd och trygghet för sina elever. Enligt skollagen ska elevhälsan stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan mål är att bidra till miljöer som främjar eleverna. Via både utveckling, lärande och mående! På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam, EHT. Tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare jobbar de för att stödja eleverna.

Skolsköterska och läkare

Behöver du information eller kontaktuppgifter?

Kurator

Behöver du information eller kontaktuppgifter?

Ung och mår dåligt?

Här hittar du tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när du behöver stöd.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen