Kurator

Skolkuratorn är sakkunnig när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning. Om det är något som bekymrar dig kan du vända dig till kuratorn, både som elev och förälder.

Skolkuratorn arbetar i huvudsak med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv.

Målet är trygga elever med ökad självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper i en lugn och trivsam skolmiljö.

Kommunens psykologer finns tillgängliga för barn och elever, föräldrar, personal och skolledning när det gäller insatser inom det psykologiska kunskapsområdet. Psykologerna arbetar på både individ- och gruppnivå.

Individinriktat arbete innebär att psykologen förtydligar barnets behov i skolan och kan också vara behjälplig vid olika typer av insatser för att stödja barnets utveckling. Det gruppinriktade arbetet innebär att psykologen arbetar konsultativt eller handledande till skolans personal och ledning.

Kontakt

På respektive skolsida finns kontaktuppgifter till samtliga kuratorer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: