Skolsköterska och skolläkare

Både skolsköterskan och skolläkaren arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Elever erbjuds kontinuerliga hälsobesök under sin skoltid. För skolsköterskans del handlar det om att erbjuda hälsobesök och vaccinationer samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Även rådgivning och enklare sjukvårdande behandling ingår i arbetet.

Skolläkarens huvudsakliga uppdrag är att följa upp avvikelser som kommit fram vid elevernas hälsobesök hos skolsköterskan. Skolläkaren skriver vid behov remiss till andra mottagningar inom sjukvården för utförligare utredning och behandling av hälsoproblem hos enskilda elever.

Kontakt

Du kommer i kontakt med skolläkaren genom skolsköterskan på respektive skola. Gå till skolsidorna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: