Förskolor

De kommunala förskoleverksamheter är uppdelade i sex områden för att täcka in hela Höganäs kommun. Förskolorna är utvecklade efter devisen "där jag som barn vill vara och där jag som förälder
är trygg att lämna mitt barn”. Förskolan lägger grunden för barnens lärande.

Höganäs kommun tror på det kompetenta barnet och att barnet i sitt möte med andra barn, pedagoger och utmanande lärmiljöer utvecklas till en ansvarstagande, trygg och kreativ person. Vi vill att du och ditt barn känner er välkomna, betydelsefulla och viktiga.

Oavsett var du väljer att placera ditt barn arbetar vi från Höganäs kommun med ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respektfulla möten och en stark tilltro till alla individers förmåga. Våra förskolor håller hög kvalitet på undervisningen.

I Höganäs kommun finns både kommunala förskolor och fristående förskolor.

Jämför skolor

Vill du jämföra förskolor?

Terminstider

Vill du se terminstider?

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: