Allmän förskola

Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med hösten det år som barnet fyller tre år. Det betyder att ditt barn kan vara på förskolan 15 timmar per vecka kostnadsfritt. Det gäller alla barn oberoende av föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Allmän förskola är kostnadsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov. Avgiftsfri allmän förskoleplats är 15 timmar per vecka det vill säga tre timmar per dag 08:00-11:00, fem dagar i veckan utan lunch och följer skolans läsår. Ansökan görs via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förskola är bra för ditt barn

Förskolan är en lekfull och social plats där ditt barn lär sig nya saker. Allt från nya ord och stavning till matematik och annat som är viktigt för ditt barns utveckling.

Talar ni hemma ett annat språk än svenska finns det fördelar med att låta ditt barn gå på förskola. Här får ditt barn möjlighet att utveckla det svenska språket tillsammans med pedagoger och andra barn. Under lekfulla former får ditt barn lära sig nya ord, diskutera och berätta. Forskning visar att ju större ordförråd barnet har i förskoleåldern, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan. Det som ditt barn lär sig i förskolan kan påverka skolresultat ända upp till gymnasiet.

Forskning visar också att förskolan har en positiv effekt på barns psykiska hälsa och utveckling och att de får färre infektioner än barn som inte går på förskola. Barn som har gått i förskola är dessutom bättre på språk och matematik.

Förskolan är en viktig tid för lärande eftersom barn då är som mest nyfikna och lättlärda. Redan här lär de sig om kommunikation och samspel, att förstå begrepp och sätta ord på det de gör och känner.

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst ansökan om förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämnar du din ansökan om förskoleplats. Om du inte kan använda e-tjänsten på grund av att du saknar personnummer eller har skyddade personuppgifter kan ansökan göras skriftlig. Kontakta kommunens servicecenter på 042-33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: