Fristående förskolor

I Höganäs kommun finns 11 fristående förskolor, två inne i centrala Höganäs och nio ute i byarna. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller för fristående förskolor och förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor. Klicka på respektive namn för att läsa mer om skolorna.

Fristående huvudman

Enskild verksamhet i Höganäs kommun söker ekonomiskt bidrag genom kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inloggning sker med hjälp av Bank-ID.

Avstämning av barn och elever görs den 15:e varje månad och det är barnets/elevens fysiska närvaro som gäller. För augusti månad gäller avstämning den 25:e för fritidshem för förskoleklass (f-klass), förskoleklass och grundskola. För juli månad debiteras motsvarande som augusti månad inom förskoleklass och grundskola.

En fullständig elevförteckning som är aktuell för respektive månad bifogas varje ansökan. Elevförteckningen ska överensstämma med ansökan. Bidrag ansöks endast för barn och elever folkbokförda i Höganäs kommun.

Ansökan ska vara oss tillhanda den 1:a i varje månad.

Har en korrekt och fullständig ansökan lämnats in senast den 1:a varje månad betalas bidraget ut till den 20:e varje månad.

Barn och elever som har Höganäs som hemkommun och är inskrivna i en fristående verksamhet inom eller utanför Höganäs kommun ska rapporteras via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Även en avslutat placering ska rapporteras via denna tjänst. Detta är mycket viktigt med tanke på skolpliktsbevakning.

Fristående skola och förskola inom Höganäs kommun
Nya och avslutade placeringar ska rapporteras löpande. Information om förändringar för aktuell månad ska lämnas in före ansökan om bidrag.

Fristående skola och förskola utanför Höganäs kommun
Information om nya och avslutade placeringar ska rapporteras löpande. Beslut om bidrag och information om grundbelopp samt fakturering skickas till huvudman/fristående verksamhet efter information om en ny placering har lämnats in.

Fristående familjedaghem

Catrins familjedaghem i VikenÖppnas i nytt fönster.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: