Lerbergsskolans förskolor

Lerbergsskolan har tre förskolor Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimten som alla ligger i natursköna Östra Lerberget. En hållbar värld är vårt övergripande tema.

Ditt barns bästa står i centrum hos oss

Förskoleverksamheten i Lerberget består av 11 avdelningar. Verksamheten inspireras av vår närmiljö som erbjuder både hav, skog och åkermark inom gångavstånd. Det finns dessutom flertalet grönområden med lekplatser som vi besöker varje vecka. Som förälder kan du förvänta dig ett positivt bemötande där trygghet och ditt barns bästa står i centrum. Vi arbetar utifrån:

  • Här vill jag som barn vara
  • Här vill jag som förälder lämna mitt barn
  • Här vill jag som pedagog arbeta

Rektor: Maria Nilsson

Klöverängens förskola ligger granne med Solgläntans förskola i Östra Lerberget. Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–4 år på våra fyra avdelningar Fjärilen, Lärkan, Nyckelpigan och Vallmon.

Trygghet och nyfikenhet

I arbetet på förskolan vill vi att alla barn ska känna sig trygga och känna lust och nyfikenhet för att söka efter nya upplevelser och erfarenheter. Allt arbete vi gör på förskolan utgår ifrån förskolans läroplan.

Nyckelpigan och Lärkan

Avdelningarna Nyckelpigan och Lärkan har båda barn mellan 1–3 år. Avdelningarna arbetar mycket gemensamt med grupper indelade efter ålder och intresse.

Fjärilen och Vallmon

Avdelningen Fjärilen, som har barn mellan 3-4 år, bedriver sin verksamhet såväl ute som inne. En gång i veckan tar avdelningen lunchen med sig och gör längre utfärder. Avdelningen Vallmon ligger cirka 100 meter från övriga avdelningar i ett separat hus. Vi är ute tillsammans med barnen varje dag antingen på vår egen gård, i Lerbergsskogen eller på någon lekplats i området.

Adress: Tröskvägen 100, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Solgläntans förskola tillhör Lerbergsskolan och ligger i de nyare delarna av Lerberget, granne med Klöverängens förskola. Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–5 år, på våra fyra avdelningar Rosa, Gul, Grön och Röd.

Röd och Grön

På avdelningarna Röd och Grön vistas våra yngsta barn. Här arbetar vi med språket och tryggheten i de vardagliga situationerna. Planerad och spontan rörelse både inne och ute är en naturlig del av barnens vardag. Utifrån barnens intresse utforskar och undersöker vi tillsammans barnens vardag. Vi arbetar med kommunikation på olika sätt för att hjälpa barnen att beskriva känslor, lösa konflikter och växa som individer.

Gul och rosa

På avdelningarna Gul och Rosa vistas de äldsta barnen. Här arbetar vi för att skapa en variationsrik miljö som inspirerar barnen i deras lärande och samspel. Vi arbetar i smågrupper efter barnens intresse och behov. Vi är ute varje dag och beger oss gärna iväg på turer i vår närmiljö.

Adress: Tröskvägen 90, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Stjärnglimtens förskola ligger granne med Lerbergsskolan. Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn 1-5 år på våra två avdelningar Lilla björn, Stora björn och Isbjörnen.

Se varje barn

Ett naturligt och viktigt inslag i vårt dagliga arbete är att se varje enskilt barn och sträva efter att alla barns behov och förutsättningar tillgodoses. Förskolans läroplan ligger till grund i allt vi gör. Våra avdelningar:

  • Lilla björn är en 1-2 års avdelning, vi arbetar med att skapa trygghet för våra yngsta barn. Först när tryggheten finns kan lärandet börja.
  • Stora björn som är förskolans andra avdelning har verksamhet för barn 3-4 år. Här arbetar vi för att skapa en variationsrik lärmiljö som inspirerar barnen.
  • Isbjörnen är vår femårsgrupp.

Adress: Rättarevägen 132, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen