Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Nyhamnsskolans förskola

Eleshults förskola ligger granne med Nyhamnsskolan, mitt i Kullabygdens underbara natur. Förskolan invigdes våren 2016 och erbjuder ljusa, fräscha anpassade miljöer för barn i de olika åldrarna. Genom närområdet med bibliotek, lekplatser och en härlig natur ges barnen möjlighet att på olika sätt utforska en lustfylld och lärorik närmiljö.

Bra förutsättningar som ger en god start i livet

Hos oss arbetar välutbildade och engagerade förskollärare och barnskötare. Vi har även tillgång till specialpedagog som stöd till barn, föräldrar och pedagoger. Hos oss möter du som förälder pedagogisk mångfald till ditt barn.

På Eleshults förskola använder oss av förskolepedagogik där vi vill stimulera och utmana ditt barns lärande inom alla områden som det står beskrivet i vår läroplan för förskolan. För oss är det viktigt att barnen får ha roligt, att de får leka och utveckla sin kreativitet och fantasi.

Vi vill att barnen ska känna glädje i att få vara ute i naturen! Där vi pedagoger är goda förebilder tillsammans med er föräldrar. Hos oss får ditt barn en god start i livet och goda förutsättningar för framtiden.

Rektor: Maria Drugge

Lärlyckans förskola öppnades i augusti 2016. Här erbjuds en uppdelad förskoleverksamhet för barn 1–2 år och 3–6 år i föränderliga lärmiljöer. Lärlyckans förskolor är förlagd på två plan i en fastighet som heter Kruset. Arbetslagen arbetar projektinriktat och det är barnens intresse och nyfikenhet som styr innehållet. Genom att använda pedagogisk dokumentation synliggörs lärandet och verksamheten för barnen, föräldrar och pedagoger.

Barnen ska utmanas till kreativitet och lärande

Lärlyckans innemiljö består av två våningsplan, Kärnan för de yngre och Äpplet för de äldre barnen. Barnen delas in i mindre barngrupper som har ett större gemensamhetsutrymme och tillhörande mindre rum med varierande lärmiljöer. I varje rum finns en tanke med materialet och inventarierna. Meningen är att barnen ska utmanas till att vara kreativa med också till lärande.

Barnens intresse ligger till grund

Även utemiljön på förskolan är uppbyggd i olika rum där kreativitet är i fokus. Här finns även ett stort område med buskage där barnen ska kunna utmanas i att bygga, konstruera och leka. Dagen struktureras upp med aktiviteterna utifrån intressen och projektarbeten som barn och pedagoger arbetar med.

Adress: Litteraturvägen 10, 263 51 Höganäs
Förskolechef: Maria Nilsson

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: