Pedagogisk omsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet kallas pedagogisk omsorg.

I Höganäs kommun finns följande pedagogisk omsorg

  • Familjedaghemmen i Jonstorp och Mjöhult i kommunal regi
  • Catrins familjedaghem i Viken i fristående regi

Syftet är att öka mångfalden i barnomsorgen

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden inom barnomsorgen. Familjedaghem är en av flera varianter av pedagogisk omsorg. De kommunala familjedaghemmen kallas pedagogisk omsorg.

Förskolans läroplan är vägledande

Verksamheten i den pedagogiska omsorgen bedrivs huvudsakligen i den anställdes hem. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Barnen erbjuds en pedagogisk omsorg som utmanar och stimulerar till ett kreativt lärande, både i den lilla åldersblandade gruppen och i den större åldersindelade gruppen i arbetslaget.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: