Stängnings- och studiedagar förskola

Förskolan håller stängt fyra gånger per termin för personalutbildning, utvärdering eller planering.

Om du är i behov av barnomsorg under stängda dagar, kontaktar du förskolan i god tid, gärna en månad i förväg, då kan omsorgen för barnen planeras på bästa sätt. Du kommer att hänvisas till en förskola i kommunen som har öppet den aktuella dagen.


Höstterminen 2022

Förskola

11 augusti, torsdag

Lerbergets

12 augusti, fredag

Lerbergets, Bruks, Tornlyckes, Vikens, Nyhamns och Jonstorps och pedagogisk omsorg

15 augusti, måndag

Lärlyckans

16 augusti, tisdag

Peter Lunds

21 september

Vikens

22 september

 Jonstorps och pedagogisk omsorg

27 september, tisdag

Bruks

29 september, torsdag

Tornlyckes, Nyhamns

18 oktober, tisdag

Vikens

25 oktober, tisdag

Tornlyckes

31 oktober - 4 november

Höstlov

7 novermber, måndag

 Jonstorps och pedagogisk omsorg

11 november, fredag

Vikens

28 november, måndag

Nyhamns och Eric Ruuths

2 december, fredag

Bruks

5 december, måndag

Äventyrets, stjärnglimten och Jonstorps och pedagogisk omsorg

9 december, fredag

Klöverängen

12 december, måndag

Solgläntan


Vårterminen 2023

Förskola

9 januari, måndag

Lerbergets, Bruks, Tornlyckes, Vikens, Nyhamns och Jonstorps och pedagogisk omsorg

10 januari, tisdag

Nyhamn

20 februari - 24 februari

Sportlov

7 mars, tisdag

Bruks, Jonstorps, Nyhamns, Lerbergets, Vikens, Eric Ruuths, Jonstorps och pedagogisk omsorg

20 mars, måndag

Äventyrets

3 april - 7 april

Påsklov

11 april, tisdag

Vikens, Jonstorps och pedagogisk omsorg

27 aprl, torsdag

Tornlyckes

2 maj, tisdag

Lerberget

12 maj, fredag

Bruks

22 maj, måndag

Vikens och Lerbergets

26 maj, fredag

Tornlyckes och Eleshult

31 maj, onsdag

Solgläntans

1 juni, torsdag

Klöverängens

2 juni, fredag

Stjärnglimtens

13 juni, tisdag

Bruksskolans

16 juni, fredag

Jonstorps och pedagogisk omsorg

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen