Stängnings- och studiedagar förskola

Förskolan håller stängt fyra dagar per termin för personalutbildning, utvärdering eller planering.

Om du är i behov av barnomsorg under stängda dagar, kontaktar du förskolan och rektor i god tid, gärna en månad i förväg, då kan omsorgen för barnen planeras på bästa sätt. Du kommer att hänvisas till en förskola i kommunen som har öppet den aktuella dagen.

Under året följer förskolan grundskolans lov. Alla förskolor är öppna under loven men viss personal kan vara ledig.

Höstlov
Vecka 44: 30 oktober till 3 november

Lärlyckans förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

13 juni, torsdag – planeringsdag

Peter Lundhs förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

14 juni, fredag – planeringsdag

Revets förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

11 april, torsdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

Havets förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

11 april, torsdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

Klöverängens förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

1 mars, fredag – planeringsdag

7 maj, tisdag – planeringsdag

14 juni, fredag – planeringsdag

Solgläntans förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

1 mars, fredag – planeringsdag

7 maj, tisdag – planeringsdag

14 juni, fredag – planeringsdag

8 januari, måndag – planeringsdag

18 mars, måndag – planeringsdag

7 maj, tisdag – planeringsdag

23 maj, torsdag – planeringsdag

Äventyrets förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

26 februari, måndag – planeringsdag

8 maj, onsdag– planeringsdag

23 maj, torsdag – planeringsdag

Eric Ruuths förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

18 mars, måndag – planeringsdag

7 maj, tisdag – planeringsdag

23 maj, torsdag – planeringsdag

Vikens Ry förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

20 maj, måndag – planeringsdag

Svanebäcks förskola

8 januari, måndag – planeringsdag

5 mars, tisdag – planeringsdag

8 maj, onsdag – planeringsdag

20 maj, måndag – planeringsdag

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: