Stängnings- och studiedagar förskola

Förskolan håller stängt fyra gånger per termin för personalutbildning, utvärdering eller planering.

Om du är i behov av barnomsorg under stängda dagar, kontaktar du förskolan i god tid, gärna en månad i förväg, då kan omsorgen för barnen planeras på bästa sätt. Du kommer att hänvisas till en förskola i kommunen som har öppet den aktuella dagen.


Vårterminen 2022

Förskola

10 januari, måndag

Bruks, Lerbergets, Nyhamn, Tornlyckes, Vikens och Jonstorps förskolor och pedagogisk omsorg

21–25 februari

Sportlov

8 mars, tisdag

Lerbergets, Nyhamn, Tornlyckes och Vikens förskolor

4 april, måndag

Alla förskolor stängda, gemensam utbildningsdag

11–18 april

Påsklov

20 maj, fredag

Bruks, Lerbergets, Nyhamns, Tornlyckes, Vikens och Jonstorps förskolor och pedagogisk omsorg

17 juni, fredag

Bruks och Jonstorps förskolor och pedagogisk omsorg

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen