Terminstider förskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om förskolans terminstider enligt följande dokument.

Läsårstider för elev i förskolan, läsåret 2021–2022

Höstterminen 2021

Antal dagar

Tisdag 17 augusti–tisdag 21 december

82 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Tisdag 11 januari–onsdag 15 juni

95 dagar

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen