Tornlyckeskolans förskolor

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Hos oss jobbar välutbildade och engagerade pedagoger. På Tornlyckeskolans förskolor hittar du glada och trygga barn!

Tryggt, roligt och utvecklande

Personalen i förskolorna består av legitimerade förskollärare. Med hög personaltäthet kan vi hålla barnen uppdelade i små grupper vilket ger inflytande och delaktighet för alla barn.

Förskolans syfte är att vara en trygg, rolig och utvecklande tid för barnen innan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning. Men det finns alltid en trygg famn att komma till när det behövs.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Välkomnandets förskola – Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och betydelsefulla här hos oss på Äventyrets förskola och att de tillsammans med oss pedagoger ska få en positiv inställning till ny kunskap nu och i framtiden. När barnen få ha roligt tillsammans skapar det förutsättningar för att våga prova och växa tillsammans.

”Barn är som guldgruvor och det är vi som ska få guldet att glimma!” Loris Malaguzzi

En välplanerad förskola i naturskön miljö
Äventyrets förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger vid det nya Sjöcrona området i Höganäs tätort omgiven av en lugn naturskön miljö. Förskolan byggdes 2018 och är en av Höganäs kommuns nyaste förskolor. Förskolan är byggd i två våningar, där de äldre barnen har sin hemvist på övre plan och de yngre har sin hemvist på nedre plan. Lokalen är byggd utifrån tanken att människor utvecklas i mötet med varandra. Därför har vi en stor gemensam entré där man möts av vårt stora torg som ligger centralt i mitten av förskolan och som blir en naturlig mötesplats för alla barn, pedagoger och vårdnadshavare på morgonen.

Förskolan har ett tillagnings kök, här lagar våra två duktiga kockar stor del av maten från grunden. Maten serveras som buffé på ett tilltalande sätt. I matsalen och på resten av förskolan är våra möbler låga, här ska alla barn känna sig kompetent och fri att fatta egna beslut kring sin egen matsituation.

Reggio Emilia filosofi
För oss på Äventyret är inspirationen från Reggio Emelia ett förhållningssätt som innebär att vi utgår från barnens förutsättningar, intresse och förkunskaper. Genom att varar tillåtande och närvarande stimulerar vi barnens inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet. Detta uttrycks i vårt arbetssätt och de värden som vi vill lyfta och låta barnen möta här hos oss. Förskolans gemensamma värdeord är utmaningar, delaktighet och utforskande. Genom att arbeta i projekt under en längre tid skapar vi möjligheter att fördjupa oss i det som våra barngrupper visar intresse för.

Adress: Pumpgatan 3, 263 36 Höganäs

Eric Ruuth förskola ligger centralt i Höganäs men trots det bara en kort promenad till skog, strand och olika lekplatser att utforska. Förskolan byggdes 2014 och har både en atriumgård och utegård, med fräscha ljusa innelokaler där lärmiljöerna utformas efter barnens intressen och utvecklingsbehov.

Projektinriktad undervisning
Eric Ruuth förskola består av två förskoleavdelningar: Blomsterängen för barn 1–3 år och Växthuset för barn 3–5 år. Pedagogerna på förskolan delar barnen i mindre grupper under dagen och arbetar med projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Barnens delaktighet och inflytande är en viktig del i projekten där både barn och pedagoger är medforskare för att utveckla undervisningen på ett glädjefullt och inspirerande sätt. På Eric Ruuth förskola arbetar välutbildade och engagerade pedagoger.

Lärorika och tillgängliga miljöer
Barn och pedagoger utvecklar utmanande, lärorika och tillgängliga miljöer tillsammans. Dessa miljöer väcker nyfikenhet, uppmuntrar till kreativitet och stimulerar till att utveckla både kunskap, vänskap och samarbete. På Eric Ruuth förskola sker undervisningen spontant och planerat både inomhus och utomhus varje dag. Vi vill nyttja miljöns alla resurser och skapa en förståelse för hållbar utveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ta del av vår verksamhet genom den vanliga dialogen, digital information, utvecklingssamtal och dokumentation i Unikum. Din delaktighet är värdefull för att vi tillsammans ska utveckla och lära ditt barn på bästa sätt under förskole tiden.

Adress: Liljegatan 4, 263 82 Höganäs

Rektor och förskolechef Eric Ruuth Förskola
Maria Drugge
Mejl: maria.drugge@hoganas.se
Telefon: 042-33 76 29

Rektor och förskolechef Äventyrets förskola
Ann-Sofie Haraldson
Mejl: ann-sofie.haraldsson@hoganas.se
Telefon: 042-33 71 71

Skoladministratör
Carina Johansson
Telefon: 042-33 77 91

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: