Tornlyckeskolans förskolor

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Hos oss jobbar välutbildade och engagerade pedagoger. På Tornlyckeskolans förskolor hittar du glada och trygga barn!

Tryggt, roligt och utvecklande

Personalen i förskolorna består av legitimerade förskollärare. Med hög personaltäthet kan vi hålla barnen uppdelade i små grupper vilket ger inflytande och delaktighet för alla barn.

Förskolans syfte är att vara en trygg, rolig och utvecklande tid för barnen innan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning. Men det finns alltid en trygg famn att komma till när det behövs.

Rektor: Ann-Sofie Haraldsson för Äventyrets förskola samt Väsby förskola. Maria Drugge är rektor för Eric Ruuths förskola. Se kontaktuppgifter på respektive skola.

Välkomnandets förskola – Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och betydelsefulla här hos oss på Äventyrets förskolan och att de tillsammans med oss pedagoger ska få en positiv inställning till ny kunskap nu och i framtiden. När barnen få ha roligt tillsammans skapar det förutsättningar för att våga prova och växa tillsammans.

”Barn är som guldgruvor och det är vi som ska få guldet att glimma!” Loris Malaguzzi

Välkommen in

Äventyrets förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger vid det nya Sjöcrona området i Höganäs tätort omgiven av en lugn naturskön miljö. Förskolan byggdes 2018 och är en av Höganäs kommuns nyaste förskolor. Förskolan är byggd i två våningar, där de äldre barnen har sin hemvist på övre plan och de yngre har sin hemvist på nedre plan. Lokalen är byggd utifrån tanken att människor utvecklas i mötet med varandra. Därför har vi en stor gemensam entré där man möts av vårt stora torg som ligger centralt i mitten av förskolan och som blir en naturlig mötesplats för alla barn, pedagoger och vårdnadshavare på morgonen.

Förskolan har ett tillagnings kök, här lagar våra två duktiga kockar stor del av maten från grunden. Maten serveras som buffé på ett tilltalande sätt. I matsalen och på resten av förskolan är våra möbler låga, här ska alla barn känna sig kompetent och fri att fatta egna beslut kring sin egen matsituation.

Reggio Emilia filosofi

För oss på Äventyret är inspirationen från Reggio Emelia ett förhållningssätt som innebär att vi utgår från barnens förutsättningar, intresse och förkunskaper. Genom att varar tillåtande och närvarande stimulerar vi barnens inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet. Detta uttrycks i vårt arbetssätt och de värden som vi vill lyfta och låta barnen möta här hos oss. Förskolans gemensamma värdeord är utmaningar, delaktighet och utforskande. Genom att arbeta i projekt under en längre tid skapar vi möjligheter att fördjupa oss i det som våra barngrupper visar intresse för.

Adress: Pumpgatan 3, 263 36, Höganäs
Förskolechef: Ann-Sofie Haraldson – ann-sofie.haraldsson@hoganas.se, 042-33 71 71

Inne är ute, ute är inne! Naturen och utevistelsen är vår största inspirationskälla. Här finns plats för lekar, drömmar och fantasier, alltså en plats för alla. Att göra utevistelsen till ett äventyr går genom lust, glädje, sinnesupplevelser och lek. För oss pedagoger gäller det att vara barnens medforskare och att utnyttja naturens och närmiljöns resurser. Där igenom vill vi skapa en trygg, lugn och obegränsad lärande miljö som ger barnen oförglömliga minnen och ett livslångt lärande.

För oss pedagoger gäller det att vara barnens medforskare och att utnyttja naturens och närmiljöns resurser. Där igenom vill vi skapa en trygg, lugn och obegränsad lärande miljö som ger barnen oförglömliga minnen och ett livslångt lärande.

På vår förskola har vi valt att arbeta mycket utomhus och de flesta av pedagogerna har gått utbildning i utomhuspedagogik. Utemiljön gör det lätt att uppleva med alla sinnen - att se, höra, känna, lukta och smaka. Vi vill främja kreativitet, samarbete och nyfikenhet. Det väcker känslor och får oss att bry oss om varandra, naturen och miljön. Vi vill ha roligt tillsammans. Att känna glädje är underbart!

Adress: Liljegatan 4, 263 82, Höganäs
Förskolechef: Maria Drugge – maria.drugge@hoganas.se, 042-33 76 29

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: