Tornlyckeskolans förskolor

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Hos oss jobbar välutbildade och engagerade pedagoger. På Tornlyckeskolans förskolor hittar du glada och trygga barn!

Tryggt, roligt och utvecklande

Personalen i förskolorna består av legitimerade förskollärare. Med hög personaltäthet kan vi hålla barnen uppdelade i små grupper vilket ger inflytande och delaktighet för alla barn.

Förskolans syfte är att vara en trygg, rolig och utvecklande tid för barnen innan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning. Men det finns alltid en trygg famn att komma till när det behövs.

Rektor: Ann-Sofie Haraldsson för Äventyrets förskola samt Väsby förskola. Maria Drugge är rektor för Eric Ruuths förskola.

Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan ligger vid det nya Sågcronaområdet i Höganäs tätort. Äventyrets förskola är en kommunens nyaste förskola och stod klar april 2018. Den italienska Reggio Emilia-filosofin människosyn än på en pedagogisk inriktning. Arbetssättet hyser stor respekt för barnet och har en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna filosofis kännetecken, liksom att se olikheter som ett viktigt värde.

Här kan barnen vara sig själva

Den italienska Reggio Emilia-filosofin är mer än människosyn än en pedagogisk inriktning. Arbetssättet hyser stor respekt för barnet och har en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna filosofis kännetecken, liksom att se olikheter som ett viktigt värde.

En kreativ mötesplats

När du går in i förskolan ser du inspirationen från Reggio Emilia som en röd tråd. En kreativ ateljé där barnen kan skapa och forska samt de typiska italienska mötesplatserna med torget som en central plats i mitten av byggnaden är några av exemplen.

Utifrån barnens ögon

– Vi har tittat på det utifrån barnens ögon. Mycket är anpassat utifrån barnen. Ett exempel är matsalen. Där är allt i barnstorlek, låga bord och stolar och inredning som möter barnen på barnens nivå. Vi har även ett tillagningskök och lagar mat själva på förskolan, berättar Ann-Sofie, förskolechef på förskolan.

Adress: Pumpgatan 3, 263 36, Höganäs
Förskolechef: Ann-Sofie Haraldson

Inne är ute, ute är inne! Naturen och utevistelsen är vår största inspirationskälla. Här finns plats för lekar, drömmar och fantasier, alltså en plats för alla. Att göra utevistelsen till ett äventyr går genom lust, glädje, sinnesupplevelser och lek. För oss pedagoger gäller det att vara barnens medforskare och att utnyttja naturens och närmiljöns resurser. Där igenom vill vi skapa en trygg, lugn och obegränsad lärande miljö som ger barnen oförglömliga minnen och ett livslångt lärande.

För oss pedagoger gäller det att vara barnens medforskare och att utnyttja naturens och närmiljöns resurser. Där igenom vill vi skapa en trygg, lugn och obegränsad lärande miljö som ger barnen oförglömliga minnen och ett livslångt lärande.

På vår förskola har vi valt att arbeta mycket utomhus och de flesta av pedagogerna har gått utbildning i utomhuspedagogik. Utemiljön gör det lätt att uppleva med alla sinnen - att se, höra, känna, lukta och smaka. Vi vill främja kreativitet, samarbete och nyfikenhet. Det väcker känslor och får oss att bry oss om varandra, naturen och miljön. Vi vill ha roligt tillsammans. Att känna glädje är underbart!

Adress: Liljegatan 4, 263 82, Höganäs
Förskolechef: Maria Drugge

Väsby förskola ligger mitt i byn i det gamla kommunhuset med omgivande trädgård och natur. Förskolan arbetar i mindre barngrupper och pedagogerna är inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Förskolan består av tre barngrupper Ärtan och Bönan/Blomman. Här är lärandet i fokus hela dagen.

Alla barngrupper arbetar projektinriktat där pedagoger utforskar tillsammans med barnen utifrån barnens intresse, önskemål och behov. I projekten tar vi hjälp av olika uttryckssätt som skapande, sång, musik och drama. Naturvetenskap, matematik, sinnesupplevelser och olika former av språkande är naturliga inslag i vårt dagliga arbete. Genom att använda pedagogisk dokumentation synliggörs lärandet och verksamheten för barnen, vårdnadshavare och pedagoger.

Adress: S:t Andreas väg 29, 26357 Höganäs
Förskolechef: Ann-Sofie Haraldson

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen