Vikenskolans förskolor

I natursköna Viken har vi två kommunala förskolor, Svanebäck och Vikens Ry. De har ett nära samarbete och en gemensam inriktning –hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande. Båda förskolorna är certifierade med Grön Flagg – Håll Sverige Rent. Ett utbildningsprogram inom lärande för hållbar utveckling, speciellt utvecklat för att göra LHU-arbetet effektivt, kvalitetssäkrat och konsekvent.

Hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande

För att skapa en förståelse för de tre delarna i hållbar utveckling bryter vi ner dessa till mötet med människan, materialet och miljön. Här värnar vi om hur viktigt det är att förhålla sig till och ha förståelse för hur olika val som vi människor gör i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

I vardagen arbetar vi aktivt med hälsa och välbefinnande genom att ge barnen förutsättningar att finna balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning, i både inom- och utomhusmiljö och vid såväl organiserade som spontana tillfällen. Detta ger barnen verktyg för att i sitt livslånga lärande kunna fokusera, möta utmaningar samt utvecklas till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande människa.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Tillgängliga lärmiljöer och gemensamt förhållningssätt
Här arbetar vi i större arbetslag där barnen på respektive förskola fördelas på en 1–3 årsavdelning och en 3–5 årsavdelning. Det här arbetssättet innebär att barnen har fler tillgängliga lärmiljöer, att de ingår i mindre grupperingar under stora delar av dagen samt att de får möta en mångfald av undervisning, kompetens och erfarenhet hos en trygg vuxenvärld med ett gemensamt förhållningssätt. För att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen använder vi oss av tydliggörande pedagogik där TAKK, bildstöd och ritprat är viktiga verktyg.

En utomhusmiljö för fantasi och kreativitet
På våra förskolegårdar vill vi skapa en mångfald av lärmiljöer där rörelseglädje, lek, fantasi och kreativitet får stort utrymme. Här får barnen möta en grön och lummig miljö med olika naturliga underlag såsom gräs, sand, grus, hårdgjord yta och flis. Vi jobbar för att öka biologisk mångfald genom odlingar av blommor och grönsaker.

Vi arbetar med utomhuspedagogik där vi på våra återkommande utedagar tar lärandet till autentiska miljöer i vår närhet. När vi vill möta nya miljöer och kulturella aktiviteter lite längre bort har vi möjlighet att trampa i väg med våra tre Cargo bikes.

Adress Vikens Ry förskola
Hästhagevägen 35
263 63 Viken

Adress Svanebäcks förskola
Kalvlyckevägen 2
263 62 Viken

Rektor
Catharina Schill
Mejl: catharina.schill@hoganas.se
Telefon: 042-33 76 60

Skoladministratörer
Frida Wictor
Telefon: 042-33 78 02
Maria Hallberg
Telefon: 042-33 78 03

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: